top of page

אתרי אינטרנט

תהליכי העבודה עם הלקוחות:

  • לקנות דומיין אם צריך.

  • להעלות לאוויר.

  • לוודא התאמה לקידום האתר בגוגל.

  • להעביר את המפתחות ללקוח לתפעול שוטף.

  • לתת מענה תפעולי של תוכן גם בהמשך הדרך.

  • לעזור ללקוח להבין מה הוא צריך.

  • לדייק את התכנים - ואז לכתוב אותם.

  • לתכנן את האיפיון ואת מבנה האתר.

  • לבחור את העיצוב הנכון והמתאים.

  • לבצע את ההקמה בפועל. 

פורטופליו עבודות - אתרים שבניתי ואתרים שאני מנהל באופן שוטף:

Screen Shot 2024-02-21 at 21.09.09.png

צוות 5 - אבטחה
קרוניות אבטחה אוטונומית נשר 5, אבטחת מוסדות חינוך ועוד.

Personal Id
חתימה דיגיטלית מאושרת על ידי משרד המשפטים, תוכנות חתימה על מסמכים רבים, לעורכי דין, רו״ח, אדריכלים, שרתי חתימות ועוד.

Screen Shot 2024-02-21 at 21.10.22.png
Screen Shot 2024-02-21 at 21.09.56.png

אימג׳סטור מערכות

החברה המובילה בישראל לסריקה פענוח ומיפתוח של מסמכים ומדיות מכל הסוגים.

אספקלריא
 A Synagogue comes to life 

Screen Shot 2024-02-21 at 21.11.56.png
Screen Shot 2024-02-21 at 21.10.52.png

קולות המלאכים
תקשור והדרכה רוחנית.

Screen Shot 2024-02-21 at 21.16.52.png

ליבונאה
פיתוח טכנולוגיות AI.
הבנת שפה עברית, NLP, פיענוח מסמכים וקבצים.

bottom of page