top of page

למה זה נראה פשוט להגדיר את המטרה, אבל בפועל זה האתגר הגדול של כל מרכז מבקרים?

למה מאתגר להגדיר מטרה למרכז מבקרים? 

האמת – יש כמה סיבוכים. הראשון הוא בדרך כלל שהלקוח/יזם רוצה להגדיר כמה מטרות כי כולן נורא חשובות ומשמעותיות.

כשהגעתי לפגישה ראשונה עם צוות היגוי של יזמים שביקשו להקים מרכז חדש, לאחר שישבתי והקשבתי לכל הדברים החשובים, הוצאתי מהתיק שלי כדור טניס – צהוב רגיל.

מסרתי אותו בהפתעה לאחד מהיושבים בחדר שהיה גם ׳במקרה לגמרי׳ מנהל האירוע, ולמרות ההפתעה – הוא תפס אותו, חייך ומסר לי חזרה. 

אבל אז שלפתי שלושה כדורים נוספים מהתיק ומסרתי לו את ארבעת הכדור יחד. ונחשו מה – ברור.. הוא לא תפס אפילו אחד. הנקודה הובנה.

לפני למעלה מ-10 שנים פנו אלי ואל ידידי המוכשר (מאוד) אמיר הספרי, אנשים מוועד יישובי קטיף, וביקשו שנכתוב פרוגרמת תוכן עבור מרכז מבקרים שמספר את הסיפור של עקירת יישובי גוש קטיף. זה היה כמה שנים אחרי העקירה, וכבר בפגישה הראשונה הם הופתעו מהשאלה ששאלנו אותם: מה המטרה של המרכז?

מה השאלה? – הם אמרו לנו מיד – זה ברור לא? לספר את הסיפור של היישובים והמתיישבים.

אז זהו שלא.

לספר את הסיפור של מקום, הוא רק הדרך שבאמצעותה אנחנו מבקשים להשיג את המטרה, ואילו ההגדרה של המטרה העליונה, היא משימה הרבה יותר מאתגרת.

הנה כמה דוגמאות לאפשרויות של ׳בנק מטרות׳ שהצבנו בפני ועדת ההיגוי של היזמים:

לצמצם את הסיכוי שיהיו עקירות של יישובים נוספים בעתיד.

להבין את שורש המחלוקת שהביא לעקירת היישובים.

לעורר דיון על המשמעות של ערבות הדדית.

והיו עוד כמה אפשרויות.

הגדרה מדויקת של מטרה מדויקת, מאפשרת לייצר תהליך עבודה שבו כל שלב וכל פריט מחובר למטרה העליונה. ולמה זה כל כך משמעותי אפשר לשאול?

חברה פיזיקאית סיפרה לי על פרופסור לפיזיקה שעובד איתה, ובכל פעם שהוא רוצה לבוא בטענות למישהו או להעביר ביקורת – הוא פותח במילים: ״בלי להעליב, אתה פשוט אידיוט...״. שויין.. לא נעלבנו

אז אתן דוגמא – בלי פרטים מזהים כמובן.

מרכז מבקרים אחר, לא חשוב מאיזו עדה, בחר לספר סיפור היסטורי משמעותי, אבל בעקבות דיונים וויכוחים ממושכים, בחר שלא להכריע בשאלת המטרה של המקום. התוצאה, כפי שאפשר לשער, שאמנם יש שם סרטים מעניינים, מיצגים אינטליגנטיים ועוד, אבל כשהמבקר מסיים את הסיור במקום הוא לא מבין מה באמת רצו ממנו.

לסיכום העניין בקצרה – הגדרת מטרה מדויקת וברורה – יוצרת תהליך עבודה ותוצרים ממוקדי מטרה – ומביאה את המבקר לחוויה ממוקדת שתואמת להגדרה ולחזון של היזמים.

אז יאללה להגדיר מטרות טובות ולבצע כמו שצריך.

מרכז המבקרים של אנגליה באקספו - השקעה אדירה בתוכן מצומצם ולא אטרקטיבי

bottom of page